Vairāk nekā 15. gadu ilga pieredze darījumos ar nekustamiem īpašumiem visā Latvijā ļauj piedāvāt klientiem savu redzējumu un iemaņas, lai noslēgtu izdevīgus darījumus.

Balstoties uz mūsu zināšanām un kompetenci, varam piedāvāt konsultācijas, lai klients varētu pieņemt vislabāko lēmumu īpašuma pirkšanai vai pārdošanai.

Juridiskas dokumentācijas sagatavošana, darījumu kontrole un pavadīšana, komunikācija ar valsts un pašvaldības institūcijām - to visu Jums varam palīdzēt veikt.

Pastavīgi papildinām savas zinašanas nekustāma īpašumā jomā un ja ir nepieciešams, tos sertificējam. Saskaņa ar likumu mēs esam reģistrēti un apdrošināti starpnieki Ekonomikas ministrijās sarakstā. 

Tiekamies, lai izdevīgi noslēgt darījumu!

Cieņā,
Kirils Polovenko

SIA "Īpašumu risinājumi"