Dalīties:

Zeme

Vēsmas, Nīcas pag.

Pārdod unikālo zemesgabalu pie ezera, piebrauktuve no šosejas pa asfaltētu ceļu. Lielākā daļa no zemesgabala 1-1, 5 m virs ūdeņa līmeņa. Iebrauktuvē bildēs apzīmēta ar baltām līnijām. Pie zemesgabala var piebraukt ar laivām, var ierīkot piestātni. No trīs pusēm apskauts ar ūdeņiem kā pussala. Piemērota viesu mājām, kemperu parkam, ziviju makšķerēšanai. Atrodas DA2 zonējumā, atļauta apbūve:

186.1. publiskā apbūve un teritorijas izmantošana:
186.1.1. tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve (tirdzniecības kioski un segtie
tirdzniecības stendi), t. sk. sezonas rakstura tirdzniecības un/vai pakalpojumu
objekti;
186.1.2. tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve, tikai ar DA2 un DA4 apzīmētājās vietās -
izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās; kempingu,
atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu
ierīkošana, izņemot Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā, ja nav
esoša apbūve;
186.1.3. kultūras iestāžu apbūve – ēkas mūzikas, deju un citiem izklaides pasākumiem,
apjumtas vasaras estrādes, muzeji, izstāžu zāles un citas mākslas, izklaides un
atpūtas iestādes;
186.1.4. sporta būvju apbūve.

195.2. ar DA2 apzīmētajā vietā – tūrisma un atpūtas teritorijā, nolūki, kādos atļauts izmantot zemi
ir ar tūrismu un atpūtu saistītu objektu attīstība un teritorijas labiekārtošana, veicinot
teritorijas kopējās vērtības pieaugumu, nodrošinot dabas resursu publiskumu, īpaši izdalot
publiskās pieejas pludmalei un līdzsvarojot antropogēnās slodzes ar atbilstošu
infrastruktūru un labiekārtojuma līmeni. Ar DA2 apzīmētajā vietā zemesgabalu maksimālais
apbūves blīvums un intensitāte ir 5%, zemesgabala minimālā brīvā teritorija nedrīkst būt
mazāka par 80%;#271

Aģents: Kirils Polovenko, 20225473


  • €57 000
    1629 eur/ha
  • Stāvs -
  • Istabas -
  • Platība -
    Zemes platība 3,5 ha
Pieteikt apskati
Uzdot jautājumu